Pierwsza w Polsce autostrada łącząca granice Niemiec z Ukrainą. Podsumowanie inwestycji drogowych w 2016

Podsumowując stan realizacji zadań z PBDK wiceminister Szmit zaznaczył, że limit finansowy Programu, wyznaczony uchwałą Rady Ministrów z 8 września 2015 r., wynosi 107 mld zł. Do rozdysponowania pozostaje więc 14,15 mld zł.

Read more
%d bloggers like this: