Dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej – ruszył nabór wniosków

– Wojewoda mazowiecki informuje: Samorządy mogą składać wnioski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do 16 kwietnia 2018 r. Województwo mazowieckie otrzymało dofinansowanie w kwocie 47 808 607,00 zł.Wnioski można składać:
– osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (wejście F, pokój 1),- drogą pocztową na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (skrytka /t6j4ljd68r/skrytka); wniosek musi zawierać podpisy elektroniczne wszystkich osób upoważnionych.
 
Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzór wniosku znajduje się w załączniku, na dole strony. Dodatkowe informacje można znaleźć pod banerem Program rozwoju sieci dróg lokalnych.
 
Program ma na celu wsparcie samorządów w budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Celami szczegółowymi Programu są:
– rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
– powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
– poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.
Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie to kwota 5 mln zł. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 60 proc. lub 80 proc. kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Maksymalna liczba dofinansowanych zadań dla gmin to jedno zadanie, dla powiatów i miast na prawach powiatu to dwa zadania.
Harmonogram:

– do 16 kwietnia 2018 r. – nabór wniosków na dofinansowanie zadań przez Wojewodę,
– do 15 maja 2018 r. – przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju przez Wojewodę listy zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania,
– do 31 maja br. – Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię dotyczącą wniosków,
– po 31 maja br. – dokonanie podziału zadań przez Wojewodę na podstawowe i rezerwowe, wystąpienie do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej, podpisanie umów na udzielenie dotacji,
– do 28 lutego 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowych w województwie,
– do 31 marca 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju sprawozdania z realizacji programu z województwie.
 

Komunikat Wojewody Mazowieckiego 
Źródło informacji: PAP

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: