Fundacja L’Oréal i UNESCO rozpoczynają nową inicjatywę: “Male Champions for Women in Science”

W czwartek 22 marca podczas 20. dorocznej gali wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO For Women in Science, Fundacja L’Oréal i UNESCO rozpoczęły nową inicjatywę pn. “Male Champions for Women in Science” (“Czempioni na rzecz Kobiet i Nauki”). Przyświecający jej cel jest prosty: wkład w większą równowagę płci w nauce na rzecz bardziej efektywnego postępu.

W inicjatywę włączyło się już 25 cenionych naukowców płci męskiej, jak np. matematyk Cédric Villani, genetyk Axel Kahn, Étienne Klein, dyrektor ds. badań w CEA (Francuskiej Komisji Energii Atomowej) oraz Mouin Hamze, sekretarz generalny CNRS (Krajowego Centrum Badań Naukowych Francji) w Libanie.

Pełną listę czempionów można znaleźć tutaj.

Niski udział kobiet skutkuje problemami jakościowymi w badaniach

W ciągu ostatnich 20 lat odsetek kobiet pracujących w nauce wzrósł o około 12%, ale wciąż pozostaje zbyt niski: mniej niż 30% (1) naukowców to kobiety. Szklany sufit wciąż istnieje. Zaledwie 11% wiodących stanowisk akademickich w Europie obejmują kobiety. Tylko 3% wszystkich nagród Nobla w dziedzinie nauki zostało przyznanych kobietom.

Tak niski udział kobiet wpływa na jakość badań naukowych. Na przykład, badania pokazują, że brak różnorodności w sektorze sztucznej inteligencji doprowadził do stworzenia oprogramowania, które odtwarza, a nawet potęguje stereotypy, zwłaszcza te związane z płcią (2).

Koalicja na rzecz zmiany oblicza nauki

Aby zachęcić do współpracy pomiędzy kobietami a mężczyznami Fundacja L’Oréal i UNESCO rozpoczynają nową inicjatywę – “Male Champions for Women in Science”. Naukowców płci męskiej poproszono o podpisanie Karty jasnych i wymiernych zobowiązań zawierającej następujące cele:

– promowanie dostępu kobiet do finansowania badań,

– zapewnianie równych szans rekrutacyjnych,

– dążenie do większej równowagi w obszarze publikacji i praw autorskich.

Zobowiązania wynikające z Karty można zobaczyć tutaj.

“Chcemy przyspieszyć zmianę na rzecz większej równości płci i efektywności nauki w celu pogłębienia poznania naukowego przynoszącego korzyść dla wszystkich, jak również lepiej stawić czoła wyzwaniom stojącym przed dzisiejszym światem” – powiedział Jean-Paul Agon, prezes Fundacji L’Oréal.

PARYŻ, March 23, 2018 /PRNewswire/

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: