Huawei wspiera projekt modernizacji energetycznej sieci przesyłowej w Albanii i zasila transformację branży energetycznej na Bałkanach

Albania jest jednym z krajów w Europie, które są bogate w zasoby wodne. Według danych opublikowanych przez Organ Regulacji Energetyki w 2016 r. Albania wytworzyła 7,136 miliarda kWh energii elektrycznej i zużyła 7,094 miliardy kWh, jednak straty wzdłuż sieci energetycznej sięgnęły 1,986 miliarda kWh, co odpowiada aż 28% całkowitej pojemności wygenerowanej energii. Operator systemu przesyłowego ponosi odpowiedzialność za budowę, działanie i konserwację krajowej sieci przesyłowej, a także za promocję i koordynację połączeń między sieciami energetycznymi między sąsiadującymi ze sobą krajami. Zakres obowiązków operatora przedstawiony jest poniżej.
 
(1) Przesył telezabezpieczeń i informacji zarządczych.
(2) Połączenie wszystkich oddziałów umożliwiające sprawną komunikację stanu sieci.
(3) Zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności systemu komunikacji i zarządzania.
(4) Zapewnienie dużej szerokości pasma na potrzeby telekomunikacji i biznesu w Albanii.
 
Produkcja energii w Albanii jest wystarczająca do zaspokojenia podstawowych potrzeb przemysłu i rolnictwa w kraju. Jednak ze względu na całkowite uzależnienie od energii hydroelektrycznej warunki pogodowe mogą mieć znaczący wpływ na generację energii. W trakcie suszy kraj jest znacznie bardziej narażony na niedobory energii i częste przerwy w dostawach prądu. Albania dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, uzyskania długofalowych, bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii. Jest to ogromnym wyzwaniem dla sieci przesyłowej nie tylko w Albanii, ale w całym regionie bałkańskim.
 
Podstawową sieć energetyczną charakteryzuje niski poziom przesyłu (tylko 20 Mbit/s), dlatego wymaga ona szybkiej ekspansji. Ponadto nowe usługi, w tym automatyzacja energii, automatyczne O&M, a także wypożyczanie pasm wymagają większej szerokości pasma. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych SDH, standardowej technologii w przesyłaniu danych na nośnikach optycznych, jest także niski. Dlatego też operator nie może świadczyć usług wypożyczania zewnętrznego pasm innym przedsiębiorstwom. Ponadto operator nie jest przygotowany na pracę z dużymi danymi, połączenie centrów danych czy przejście w chmurę obliczeniową.
 
Ekspansja pojemności sieci: skok z 20 Mbit/s do 10 Gbit/s
 
Uniwersalne rozwiązanie transportowe Huawei wykorzystuje założenia konkretnych obszarów, wielu poziomów i warstw oraz bierze pod uwagę strukturę sieci energetycznej, poziomy napięć i połączenia lokalne. Rozwiązanie pomaga w opracowaniu zbiegającej się sieci komunikacji energetycznej umożliwiającej przesyłanie energii i transformację dostosowaną do konkretnej sieci energetycznej. Pojedyncza sieć może realizować usługi tak dystrybucji produkcji, jak i zarządzania, a także w elastyczny sposób zwiększyć pojemność w oczekiwaniu na wprowadzenie zmian w świadczonych usługach.
 
Platforma inteligentnego transportu optycznego wykorzystywana w uniwersalnym rozwiązaniu transportowym Huawei zapewnia podstawowe rozwiązania OTN/WDM typu end-to-end, dlatego też klienci mogą wdrażać przesył, który obsługuje wiele usług, a przy tym charakteryzuje się dużą pojemnością i przejrzystością.
 
Platforma inteligentnego transportu optycznego Huawei wykorzystuje innowacyjne technologie zapewniające następujące funkcje i cechy.
 
– 10 Gbit/s pojemności sieci i obsługa potencjalnej ewolucji w kierunku 40 lub 100 G. Technologia Smart 40 G zapewnia wystarczającą szerokość pasma potrzebną do opracowywania usług w następnych pięciu do dziesięciu lat.
– Duża pojemność, szybkie przygotowanie i zero utraty zasobów pasm. Wszystkie usługi wykorzystujące od 100 Mbit/s do 100 Gbit/s mogą być objęte i zmapowane w jednolity sposób, co odpowiada na potrzeby klientów w zakresie przesyłu różnorodnych usług w jednej sieci.
– Wysoki poziom niezawodności sieci z zerowymi przerwami w usługach. Poza tradycyjną ochroną 1+1 platforma obsługuje funkcje automatycznego włączania sieci optycznej (ASON) w warstwie elektrycznej i optycznej, co gwarantuje niezawodność na poziomie 99,9999%.
– Jednolity system zarządzania siecią i platforma transportowa. Możliwość utworzenia jednolitego zespołu O&M, co zmniejsza koszty CAPEX i OPEX klienta.
– Seria produktów zaprojektowana z wykorzystaniem wysokiej jakości części wymiennych, które posłużą nawet przez 15 lat.
 
Pełna modernizacja energetycznej sieci przesyłowej w Albanii
 
– Sieć przesyłowa operatora miała długość niemal 2500 kilometrów. Przed rokiem 2017 pojemność złącz w sieci była niska, a pojemność każdego ze złącz była mniejsza niż 20 Mbit/s. Sprzęt Huawei Dense WDM (DWDM) z wbudowanym rozwiązaniem PCM pomaga operatorowi w znacznym zwiększeniu pojemności sieci przesyłowej do 10 Gbit/s na złączu, co odpowiada zapotrzebowaniu pasmowemu nowych usług, w tym automatyzacji energii i nadzoru wideo.
 
– Sieć DWDM charakteryzuje się dużymi możliwościami w zakresie przygotowania usług, co pozwala operatorowi na prowadzenie różnorakich usług w tej samej sieci. Wolne interfejsy tradycyjnych sieci i nowe, szybkie interfejsy są obsługiwane w zakresie integracji danych informacyjnych, co pozwala na zachowanie łączności z różnymi oddziałami i systemami nadzoru wideo.
 
– Nowa sieć DWDM umożliwi operatorowi zwiększenie wartości biznesowej przez udostępnienie wynajmowanych linii innym przewoźnikom i operatorom na rynku.
 
– Huawei zapewnia solidne systemy sieciowe i zarządzania, które umożliwiają zapewnienie wysokiej wydajności i dostępności, co pozwala operatorowi na monitorowanie sieci z dowolnego miejsca z dostępem do oprogramowania zarządczego przez połączenie VPN. Rozwiązanie jest solidną podstawą dla operatora do rozwinięcia usług wykorzystujących duże dane i połączenie centrów danych.
 
– Po realizacji pierwszej fazy budowy sieć obsługuje 40 długości fali przy pojemności 10 G i może być z łatwością rozwinięta do poziomu 40 długości fali przy 40 G, a nawet 80 długości fali przy 100 G. Oznaczałoby to, że możliwe jest zapewnienie szerokości pasma 8 Tbit/s, co całkowicie spełnia potrzeby przyszłego rozwoju inteligentnej sieci energetycznej w Albanii.
 
“Przede wszystkim dziękuję Huawei za zaangażowanie w realizację tego pomyślnie zakończonego projektu. Wsparcie Huawei przed rozpoczęciem i w trakcie projektu było niezbędne. Operator systemu przesyłowego jest krajowym operatorem przesyłu energii albańskiej sieci energetycznej, a implementacja projektu DWDM była bardzo istotna dla naszej sieci. Posiadanie nowoczesnej sieci energetycznej z najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi jest dla nas bardzo ważne, potrzebujemy dobrej wydajności przy zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności sieci. Jeszcze raz dziękuję Huawei i mam nadzieję na przyszłą współpracę nad innymi projektami” – skomentował Idajet Projko, kierownik sieci telekomunikacyjnej u operatora systemu przesyłowego.
 
Wraz ze stopniowym rozwojem usług IP, w tym zintegrowanej platformy informacyjnej, zdalnych konferencji i transformacji tradycyjnych, kluczowych usług, w tym dyspozycji telefonicznej i SCADA, transformacja IP usług energii elektrycznej stała się nieuniknionym trendem. Wierzymy, że dzięki dokonanym zmianom Albania rozpocznie bliższą współpracę z Huawei. Wspólnymi siłami możemy zasilić transformację branży energetycznej na Bałkanach.
 
Źródło: Huawei

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: