Indeks Zaległych Płatności Polaków

Przedstawiamy państwu Indeks Zaległych Płatności Polaków. Jest to wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1 000 dorosłych Polaków zarówno dla całego kraju jak i dla poszczególnych województw.

Od poprzedniej publikacji w grudniu 2015 r. wskaźnik ten w Polsce wzrósł o ponad 4%, z 62,8 do 65,4. Oznacza to, że na każde 1 000 dorosłych Polaków dziś jest ponad dwóch nierzetelnych dłużników więcej. Najbardziej znaczące przyrosty liczby dłużników, którzy co najmniej 60 dni po terminie nie opłacili zobowiązań na minimum 200 zł, odnotowaliśmy w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Mimo to, prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego płatnika na wschodzie kraju, nadal jest zdecydowanie mniejsze, niż w Polsce Zachodniej.

22065440_newsletter_1_crop_300x168_57d76e28_CPO

Ważne liczby

Łączna kwota zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych, czyli m.in. nieopłaconych na czas rachunków za telefon, media, rat pożyczek pozabankowych, długów windykowanych przez firmy windykacyjne czy też alimentów, wyniosła 42,76 mld zł. W stosunku do Raportu InfoDług z końca ubiegłego roku, zaległości Polaków odnotowane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej wzrosły o 5,9%.

Było to wyłącznie efektem przyrostu zaległości pozakredytowych, bowiem przeterminowane zobowiązania kredytowe od sierpnia do grudnia 2015 r. zmalały. Ich udział w sumie zaległości spadł z 29,2 mld zł do 27,1 mld zł, natomiast zaległości pozakredytowe wzrosły z 11,2 mld zł do blisko 15,7 mld zł. Jedną z przyczyn obniżania się wartości przeterminowanych kredytów jest poprawiająca się jakość spłaty, a także sprzedaż przeterminowanych portfeli kredytowych banków do firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. O 4,5 mld zł zwiększyły się natomiast zaległe zobowiązania pozakredytowe, głównie za sprawą niepłaconych alimentów oraz pożyczek . Po zmianie prawa, od połowy 2015 r., gminy mają obowiązek zgłoszenia do każdego BIG-u w kraju dłużników alimentacyjnych, za których wypłacają dzieciom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Gminy wciąż są w trakcie dostosowywania się do nowych zaleceń. W marcu do BIG InfoMonitor jeszcze nie wszystkie wpisywały dłużników alimentacyjnych. Z kolei więcej zaległości wynikających z niespłaconych pożyczek to m.in. rezultat wzrostu popularności pożyczek pozabankowych. Tylko w zeszłym roku ich sprzedaż wzrosła o jedną czwartą do 5,1 mld zł.

22065440_newsletter_2_crop_300x168_57d76e28_CPO

Przeciętna zaległość w rożnych grupach wiekowych (zł)

Średnia wartość zaległości na osobę wzrosła z 20 428 zł do 20 793 zł. Przeciętne zaległości mocno różnią się jednak w zależności od wieku. Najwyższe, 26,5 – 28,2 tys. zł ciążą na osobach między 35 a 54 rokiem życia. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są tu częściej spotykane niż w innych grupach wiekowych kłopoty ze spłatą kredytów mieszkaniowych. Przeciętna wysokość zaległości z tytułu kredytu hipotecznego przypadająca na osobę wynosi 208,4 tys. zł, podczas gdy z tytułu kredytów konsumpcyjnych 21 tys. zł. Z kolei w przypadku zaległości pozakredytowych nieopłaconych rachunków, pożyczek pozabankowych i alimentów jest to niecałe 11,4 tys. zł.

W każdej grupie wiekowej zdecydowanie częściej niż u kobiet, zaległości występują u panów. Wśród 2 056 528 dłużników, panowie mają już 61,2% udział, wobec 60,5% przed kilkoma miesiącami. Wartość ich zaległości wzrosła z 66,3% do 68,6%.

22065440_newsletter_4_crop_300x168_57d76e28_CPO

Ujęcie geograficzne średniego zadłużenia

Średnia wartość zobowiązań przypadająca na jednego niesolidnego płatnika, od sierpnia 2015 r. do grudnia 2015 r., wzrosła o 365 zł do 20 793 zł. Przeciętne kwoty zaległości poszły w górę w 11 województwach, najmocniej w Lubelskiem – o 13% oraz Świętokrzyskiem – o 10%. Wielkością zadłużenia wyróżniają się jednak mieszkańcy Mazowsza, gdzie przeciętnie jest to o niemal połowę więcej niż średnia kraju, która przekroczyła już 30 tys. zł.

22065440_newsletter_5_crop_300x168_57d76e28_CPO (1)

Rekordziści z województw

Najwyższe zaległościami w bazie BIG InfoMonitor oraz BIK ma 65-letni mieszkaniec Mazowsza. Jego długi sięgają niemal 99 mln zł. Fakt, że pochodzi z woj. mazowieckiego nie zaskakuje, ponieważ tutaj jest najwyższa przeciętna kwota zaległości na osobę jak i łączna suma zaległości. W woj. mazowieckim wynoszą one niemal 7,6 mld zł co stanowi 18% z 42,76 mld zł wszystkich zaległości. Na drugim miejscu jest Śląsk z kwotą niemal 6 mld zł i 14% udziałem w całym długu, choć rekordzista woj. śląskiego wypada „skromnie”, gdyż ma 13,5 mln zł zaległości. W pierwszej piątce województw z największym udziałem w całości zaległości jest jeszcze dolnośląskie (3,9 mld zł – 9,1% ogółu), wielkopolskie (3,7 mld zł – 8,7%) oraz pomorskie (3,1 mld zł – 7,2%).

22065440_newsletter_6_crop_300x168_57d76e28_CPO

Informacje przedstawione w publikacji pochodzą z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Dotyczą wyłącznie zaległości osób fizycznych na minimum 200 zł, przeterminowanych o co najmniej 60 dni. W grudniowym Raporcie InfoDług materiał i wyliczenia oparte były o dane z końca sierpnia 2015 r. Podstawą aktualnego Newslettera InfoDług są dane z końca grudnia 2015 roku.

Źródło informacji PAP, BIG InfoMonitor

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: