NFOŚiGW przeznaczy 36 mln zł na edukację ekologiczną

Przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju mają szansę na wsparcie w ramach ogłoszonych przez NFOŚiGW trzech naborów z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Narodowy Fundusz dofinansuje wydawnictwa prasowe, ekologiczne centra edukacyjne oraz programy aktywnej edukacji. Na najlepsze projekty czeka łącznie 36 mln zł.
Do 27 grudnia 2017 r., przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych

Najdłużej, bo od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r., przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych, które w całości poświęcone muszą być ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Na ten cel zarezerwowano 2 mln zł dotacji i 600 tys. zł pożyczek. Beneficjentami działania mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 
1-22 września 2017 r. zgłaszać będzie można projekty
w zakresie wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy centrów edukacyjnych

Natomiast w terminie 1-22 września 2017 r. zgłaszać będzie można projekty w zakresie wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. O wsparcie w tym zakresie mogą ubiegać się m.in.: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednostki samorządu terytorialnego. Budżet tego naboru to 15 mln zł dotacji oraz 1,7 mln zł pożyczek.

Prorgamy aktywnej edukacji, trwające min dwa lata
dotyczące głownie warsztatów, konkursów, imprez edukacyjnych
czy aplikacji mobilnych

Ostatni z ogłoszonych naborów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna dotyczy programów aktywnej edukacji, które muszą trwać przynajmniej dwa lata i prowadzone powinny być w oparciu o zajęcia terenowe służące do pozyskiwania informacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji programu edukacyjnego. Chodzi tutaj o takie formy działań, jak np.: warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne czy aplikacje mobilne. Ten nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, które zamierzają realizować swoje pomysły z jednym z partnerów takich, jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe. Co ważne: partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną, a dodatkowym warunkiem przygotowywanego przedsięwzięcia musi być jego charakter ponadregionalny, czyli zapewnienie możliwości dostępu/udziału odbiorców z co najmniej dwóch województw. Tutaj na wnioski NFOŚiGW czeka od 1 do 15 września br. Do rozdysponowania będzie 15 mln zł na dotację i 1,7 mln zł na pożyczki.

Szczegóły naborów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

 

Źródło informacji: NFOŚiGW, PAP
fot. Pixabay/WildOne/cco
 
 
 

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: