Oracle przeznacza 1,4 miliarda dolarów na wsparcie edukacji informatycznej w Unii Europejskiej

Środki stanowią część większej corocznej inwestycji w wysokości 3,3 miliarda dolarów na cele podnoszenia kompetencji cyfrowych na całym świecie.

REDWOOD SHORES, Kalifornia, 1 grudnia 2016 r. /PRNewswire/ – W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wraz z organizacją DIGITALEUROPE zawiązały Koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, której to interesariusze podejmą współpracę w celu zwiększenia biegłości w informatyce i programowaniu na wszystkich szczeblach zatrudnienia w Europie. W nawiązaniu do inicjatywy firma Oracle ogłosiła trzyletnią inwestycję w wysokości 1,4 miliarda dolarów pod postacią wsparcia bezpośredniego i rzeczowego w zakresie edukacji informatycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie prawie 1000 unijnych instytucji edukacyjnych współpracuje z Oracle Academy, główną edukacyjną organizacją dobroczynną firmy Oracle, w ramach której informatyki może uczyć się prawie 3,1 miliona uczniów w 110 krajach. Część ogłoszonej dziś inwestycji obejmie wyszkolenie dodatkowego 1000 nauczycieli informatyki, języka Java oraz pracy z bazami danych w Unii Europejskiej oraz dotarcie do kolejnego 1000 unijnych instytucji edukacyjnych i ich uczniów w ciągu kolejnych trzech lat.

“Pracownicy wyposażeni w umiejętności cyfrowe są kluczowi w zakresie konkurencyjności i potencjału innowacyjnego Europy – skomentował John Higgins, dyrektor generalny w DIGITALEUROPE. – Od dziesięciu lat doświadczamy czteroprocentowego corocznego wzrostu w zapotrzebowaniu na pracowników z umiejętnościami informatycznymi i programistycznymi. Dążenia Oracle do wprowadzenia informatyki w klasach na terenie Unii Europejskiej pozwolą na wzmocnienie naszej gospodarki cyfrowej” – dodał dyrektor.

“W Oracle bardzo cieszymy się z tego, że możemy inspirować i zachęcać do informatyki uczniów z całego świata – skomentowała Alison Derbenwick Miller, wiceprezes w Oracle Academy. – Wcześniej tego roku Oracle przeznaczyło znaczne środki na inicjatywy Białego Domu CS for All  i Let Girls Learn. Dzisiejsze obwieszczenie wpasowuje się w podejmowane przez nas działania w zakresie szerzenia edukacji cyfrowej oraz zwiększenia różnorodności w nowych technologiach na całym świecie” – dodała wiceprezes.

Ponadto w ciągu nadchodzących trzech lat organizacja Oracle Academy przewiduje wdrożenie szeregu programów, włączywszy:

  •  zaproszenie krajowych koalicji w państwach członkowskich UE do nawiązania współpracy z organizacją Oracle Academy w zakresie kształcenia informatycznego nauczycieli i uczniów,
  •  utworzenie nowego programu studiów w zakresie nowo powstających technologii,
  •  dostosowanie całego programu Oracle Academy do Europejskich Ram Kwalifikacji.

Ogłoszona dziś inwestycja stanowi poszerzenie zobowiązania powziętego przez firmę Oracle w 2013 roku, w ramach którego 1246 europejskich edukatorów otrzymało szkolenia i możliwości nauczania informatyki, a do organizacji Oracle Academy dołączyły 203 europejskie placówki.

Dodatkowe materiały

  •  Dołącz do Oracle Academy

O Oracle Academy

Oracle Academy, główna edukacyjna organizacja dobroczynna firmy Oracle pracuje na rzecz kształcenia informatycznego na całym świecie w celu szerzenia wiedzy, innowacji, rozwoju umiejętności oraz różnorodności w nowych technologiach. Organizacja oferuje bezpłatnie cały zakres oprogramowania, programów nauczania, hostowanych technologii, szkoleń dla nauczycieli, wsparcia oraz możliwości uzyskania certyfikacji. Docierając do ponad 3,1 miliona uczniów w 110 krajach rocznie organizacja współpracuje z partnerami w sektorze publicznym i prywatnym oraz zapewnia narzędzia, których nauczyciele potrzebują do angażowania, inspirowania i przygotowania uczniów do pełnienia ról innowatorów i przywódców w przyszłości. Poprzez Oracle Academy uczniowie mogą zdobyć praktyczne doświadczenie z pracą przy użyciu najnowszych technologii, co z kolei lepiej przygotowuje ich do studiów i zatrudnienia w epoce dużych danych, chmur obliczeniowych, internetu rzeczy i nie tylko.

O Oracle

Firma Oracle zapewnia wyczerpujący i w pełni zintegrowany stos aplikacji w chmurze obliczeniowej oraz usług platformowych. Więcej informacji na temat firmy Oracle (NYSE:ORCL) można znaleźć na stronie: www.oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub spółek powiązanych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Źródło: Oracle, PR Newswire

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: