Pozew przeciwko spółce Petroleo Brasiliero. 172 strony pozwu ujawniające nadużycia finansowe i przestępstwa korupcyjne

Międzynarodowa koalicja inwestorów składa w sądzie rejonowym w Rotterdamie pozew w sprawie szkód poniesionych na skutek domniemanych przestępstw korupcyjnych i nadużyć finansowych popełnionych przez spółkę Petroleo Brasiliero, jej niektóre podmioty stowarzyszone i przedstawicieli kierownictwa.
ROTTERDAM, Holandia – (BUSINESS WIRE) – Międzynarodowa koalicja inwestorów poinformowała, że do sądu w Holandii złożony został wczoraj pozew w imieniu inwestorów instytucyjnych, którzy ponieśli liczone w miliardach dolarów straty na inwestycjach w spółce Petroleo Brasiliero SA (“Petrobras”).
Koalicja domaga się wyroku deklaratywnego w związku z domniemaną korupcją w spółce i jej kierownictwie, reprezentując inwestorów, którzy nabyli papiery wartościowe Petrobras na giełdzie BM&FBOVESPA w Brazylii, a także w ramach transakcji poza terytorium Stanów Zjednoczonych i ich jurysdykcją. Poszkodowana grupa inwestorów uważa, że najwłaściwszym sądem do rozpoznania pozwu jest sąd w Holandii, tutaj bowiem siedzibę ma spółka Petrobras Global Finance B.V. oraz kilka innych należących do niej podmiotów i oddziałów. Ponadto w systemie prawnym Holandii istnieje precedens w postaci możliwości zawarcia międzynarodowej ugody z inwestorami z całego świata, którzy dochodzą odszkodowania z tytułu strat poniesionych na skutek nadużyć finansowych i złamania międzynarodowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.
172 strony pozwu ujawniające nadużycia finansowe  i przestępstwa korupcyjne

W 172-stronicowym pozwie stwierdzono, że ujawnienie w 2014 r. wieloletnich nadużyć finansowych i przestępstw korupcyjnych popełnianych przez kierownictwo i przedstawicieli Petrobras spowodowało po stronie inwestorów straty liczone w miliardach dolarów, euro i reali brazylijskich na skutek odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów oraz lawinowych spadków cen akcji Petrobras.
Pozew złożyła mająca siedzibę w Holandii fundacja na rzecz odszkodowań od Petrobras – Stichting Petrobras Compensation Foundation (zwana dalej Fundacją) – reprezentowana przez koalicję holenderskich, amerykańskich, brazylijskich i brytyjskich kancelarii prawnych przy wsparciu dużej grupy inwestorów z całego świata oraz spółki International Securities Associations and Foundations Management Company Ltd. (ISAF). Fundacja jest podmiotem non profit działającym w imieniu grupy inwestorów poszkodowanych przez spółkę Petrobras. Kieruje nią zarząd złożony z doświadczonych i niezależnych specjalistów, w tym m.in. H. Th. Bouma (przewodniczący), były wspólnik w kancelarii prawnej Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, a także były sędzia dodatkowy Sądu Apelacyjnego w Hadze; A.H. Korthals, były sekretarz stanu w resortach obrony i sprawiedliwości Holandii; C.J. Vriesman, były p.o. burmistrza miasta Den Helder, a także były dyrektor generalny Państwowej Służby Leśnej i Minister Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska. Więcej informacji na temat członków zarządu i rady nadzorczej Fundacji można znaleźć na jej stronie internetowej (http://www.pbcompensation.com/).
Cele pozwu i sposób uzyskania odszkodowań
Proces w Holandii prowadzi i finansuje ISAF. Jego celem jest uzyskanie odszkodowania i zawarcie wiążącej ugody w sprawie przedmiotowych papierów wartościowych. Uczestniczący w pozwie inwestorzy Petrobras mogą liczyć na wynagrodzenie uzależnione od powodzenia powództwa, nie ponosząc przy tym ryzyka ani wstępnych kosztów.
Fundacja zaprosiła Petrobras i należące do niej podmioty do podjęcia rozmów na temat sprawiedliwego odszkodowania za straty poniesione przez reprezentowanych przez nią inwestorów. W związku z nieprzystąpieniem przez spółkę do proponowanych rozmów Fundacja wystąpiła na drogę sądową.
Jurysdykcja
Sądy w Holandii mają w omawianym przypadku optymalną jurysdykcję
Za pośrednictwem Fundacji inwestorzy z Holandii i innych państw z całego świata dochodzą swoich praw na drodze sądowej w Holandii, tu swoją siedzibę i oddziały ma bowiem spółka Petrobras Global Finance B.V ora kilka innych należących do niej podmiotów. Ponadto następstwa domniemanych nadużyć finansowych dotyczą również Holandii. Działania Fundacji na rzecz uzyskania na drodze sądownej odszkodowań i ugody dotyczą obrotu papierami wartościowymi Petrobras na własny rachunek na giełdzie BM&FBOVESPA w Sao Paolo oraz za pośrednictwem powiązanych rynków, w tym np. Latibex na giełdzie papierów wartościowych w Madrycie (Bolsa De Madrid), jak również niektórymi obligacjami denominowanymi w euro, funtach i dolarach amerykańskich, które wyemitowano za pośrednictwem Petrobras Global Finance B.V. Podejmując decyzję o wytoczeniu spółce procesu w Holandii, koalicja inwestorów brała pod uwagę to, że w razie przystania przez strony na ugodę jej zawarcie będzie możliwe dzięki istniejącemu w holenderskim prawie precedensowi w postaci międzynarodowej ugody, w ramach której inwestorzy z całego świata mogą dochodzić odszkodowania z tytułu nadużyć finansowych i łamania międzynarodowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Pozwy dotyczące papierów wartościowych składane w Stanach Zjednoczonych
Pozwy złożone w imieniu inwestorów w Stanach Zjednoczonych dotyczą strat poniesionych na amerykańskich kwitach depozytowych (American Depositary Shares) dostępnych w obrocie na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, a także niektórych obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich. A zatem straty poniesione przez inwestorów na akcjach dostępnych na giełdzie BM&FBOVESPA oraz niektórych obligacjach, w tym denominowanych w euro, nie zostały uwzględnione w pozwie zbiorowymi i pozwach indywidualnych składanych w Stanach Zjednoczonych.
Arbitraż w Brazylii
ISAF, we współpracy z koalicją międzynarodowych kancelarii prawnych działających w różnych jurysdykcjach, dokładnie przeanalizowała możliwość wszczęcia postępowania arbitrażowego w sprawie poszkodowanych inwestorów i spółki Petrobras przed Izbą Arbitrażu przy brazylijskiej giełdzie papierów wartościowych BM&FBOVESPA. Na podstawie analizy ISAF i analiz przeprowadzonych niezależnie przez inwestorów instytucjonalnych stwierdzono, że wypracowana przez Fundację i ISAF strategia wytoczenia procesu w Holandii jest optymalna, dając poszkodowanym inwestorom największe szanse na satysfakcjonujące odszkodowanie.
Fundacja akcjonariuszy
Założyciele Fundacji. Mająca siedzibę w Holandii fundacja na rzecz odszkodowań od Petrobras – Stichting Petrobras Compensation Foundation – która działa w imieniu poszkodowanych inwestorów spółki Petrobras, wyznaczyła ISAF jako podmiot odpowiedzialny za kontakty z inwestorami, kancelariami prawnymi, usługodawcami i mediami, a także za obsługę wszelkich zadań administracyjnych, w tym zbierania od klientów danych giełdowych, wyceny strat, wydawania zaświadczeń o wartości poniesionych strat oraz szeroko rozumianego zarządzania dokumentacją. Ponadto ISAF sfinansuje wszystkie koszty procesowe, w tym honoraria prawników, biegłych, koszty rozpatrywania roszczeń, przetwarzania i administracji danych, a także zarządzania roszczeniami, w tym potencjalnymi wypłatami roszczeń.
Kancelarie prawne. Lemstra Van der Korst N.V., jedna z największych w Holandii kancelarii prawnych zajmujących się procesami sądowymi i pozwami zbiorowymi, działa w imieniu Fundacji, konsultując się z kancelariami obsługującymi procesy w sprawie papierów wartościowych – Motley RiceLowey Dannenberg Cohen & HartWithers LLP, a także kancelariami prawnymi w Brazylii.
Analiza i rozpatrywanie roszczeń. Battea Class Action Services, LLC, międzynarodowy podmiot specjalizujący się w roszczeniach zgłaszanych w ramach pozwów zbiorowych dotyczących papierów wartościowych, został zaangażowany do zbierania danych od klientów oraz wyceny i zatwierdzania strat poniesionych przez inwestorów.
Wersja źródłowa komunikatu na stronie businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170123006220/en/
Źródło: International Securities Associations and Foundations Management Company Ltd.
 
Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 
Źródło informacji: Business Wire, PAP

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: