Strategia Odbudowy Rodziny: założenia, cele, narzędzia

W ubiegłym tygodniu Fundacja Mamy i Taty zeprezentowała dwa dokumenty: Strategię Odbudowy Rodziny oraz raport dotyczący rozwodów – “Rozwód 2.0”.

Kondycja polskich rodzin nie jest optymalna. Bardzo wysoka liczba rozwodów (68 000), 43 proc. rozwodów w miastach, bardzo niska dzietność (1.31) oraz co czwarte dziecko urodzone poza małżeństwem skłoniły Fundację to dogłębnego przanalizowania zjawiska i nakreślenia wieloletniej Strategii Odbudowy Rodziny.

Dla stabilnego wzrostu gospodarki i rozwoju kraju niezbędne jest wzmocnienie rodziny.

Cele SOR to:

1. Ograniczenie liczby rozwodów o 30% do 45 tys. w przeciągu najbliższych 5 lat,

2. Zachęta do zawierania małżeństw,

3. Budowanie pozytywnej kultury prorodzinnej,

4. Zatrzymanie emigracji.

Aby to osiągnąć należy wdrożyć “Family Mainstreaming” rozumiany jako rozpatrywanie każdego aktu prawnego nie tylko pod kątem skutków ekonomicznych, ale również wpływu na rodzinę.

Niezbędna jest reorientacja polityki Państwa na budowanie silnych i trwałych rodzin oraz oddzielenie polityki prorodzinnej od polityki socjalnej.

Proponowanymi narzędziami dla osiągnięcia tych celów są:

– Ulgi podatkowe dla trwałych małżeństw,

– Wspólne rozliczenia podatkowe rodziny,

– Wspieranie budownictwa domów jednorodzinnych,

– “Urealnienie” rozpraw rozwodowych (koszty, czas),

– Obowiązkowe mediacje,

– Świeckie kursy przedmałżeńskie dla osób planujących zawarcie ślubu cywilnego,

– Nauka rozwiązywania konfliktów, budowania relacji na wszystkich szczeblach edukacji,

– Wspieranie organizacji prorodzinnych oraz zajmujących się wychowaniem dzieci takich jak harcerstwo czy organizacje sportowe,

– Większe zaangażowanie Kościoła i związków wyznaniowych we wspieranie młodych małżeństw.

Odbudowa rodziny wymaga pracy różnych środowisk, rządu, samorządów, organizacji pozarządowych. Większe zogniskowanie działań rozmaitych instytucji na kwestiach związanych z rodziną powinno w ciągu kilku lat przynieść pozytywne efekty.

W przeciwnym wypadku grozi Polsce dalsza erozja rodziny i związanych z nią wartości, co negatywnie przełoży się na ekonomię i relacje społeczne.

Źródło informacji: Fundacja Mamy I Taty, PAP

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: