Kongres Smart Metropolia – forum dyskusji na temat rozwoju obszarów metropolitalnych

23 i 24 listopada w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się piąta edycja międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Dwudniowy Kongres to spotkanie przedstawicieli administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. Tematem przewodnim wydarzenia jest “Otwartość i bezpieczeństwo”. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wielu zagranicznych gości oraz ekspertów z całej Polski, którzy przedstawią swoje wystąpienia w trzech blokach tematycznych: Gospodarka Metropolii, Przestrzeń Metropolii i Społeczeństwo Metropolii. Głównym organizatorem Kongresu jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, apolityczne stowarzyszenie współtworzone przez 57 wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów, wywodzących się z różnych środowisk politycznych, których jednoczy wspólne działanie na rzecz wzmocnienia

Read more