Raport MSI 2018 IREX: mediom w Europie i Eurazji grozi coraz intensywniejsza przemoc i presja

Pogorszenie poziomu bezpieczeństwa dziennikarzy i nasilające się presje finansowe zagrażające etyce i niezależności to nawracające problemy w zakresie zrównoważonego rozwoju mediów podkreślone w badaniach zrównoważonego rozwoju mediów (Media Sustainability Index, MSI) w Europie i Eurazji przeprowadzonych przez IREX.   Panele ekspertów w zakresie MSI z Bałkanów, przez Eurazję po Azję Środkową zwracały uwagę na nasilającą się przemoc wobec dziennikarzy. Na Ukrainie, podobnie do roku 2016, doszło do 29 zgłoszonych napaści i 15 incydentów cyberataków, uszkodzenia mienia, wywierania presji politycznej i procesów przeciwko mediom. Paneliści z Chorwacji zgłosili podwojenie napaści na dziennikarzy w roku 2017 w porównaniu do roku 2016. Eksperci z Bośni omawiali groźby odebrania życia dziennikarzy, a eksperci z Bułgarii

Read more

Raport Mastercard: Polki coraz bardziej przedsiębiorcze

Mimo, że warunki prowadzenia biznesu w Polsce przez kobiety ulegają poprawie, nadal wiele pozostaje do zrobienia
Nie zniechęca to jednak Polek do kierowania własną firmą, ponieważ widzą w tym szansę na poprawę swojej sytuacji materialnej
Odsetek firm kierowanych przez kobiety – 30,3% – plasuje Polskę w czołówce 10. najbardziej zaawansowanych pod tym względem krajów w rankingu Mastercard

Read more