Prezydent wręczył nagrody zwycięzcom konkursu „Lider Dostępności”

W Pałacu Prezydenckim zostały oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu „Lider Dostępności”. W konkursie zostały nagrodzone zrealizowane rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i organizacyjne, dzięki którym przestrzeń publiczna stała się dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Wręczenie nagród odbyło się 26 września 2016 roku. Konkurs przeprowadzono w ośmiu kategoriach: Architekt/urbanista, Przestrzeń publiczna, Sieć placówek, Obiekt użyteczności publicznej, -Obiekt mieszkalny/biurowy, Obiekt zabytkowy, Samorząd, Grand Prix. W kategorii „Architekt/urbanista” do nagrody byli nominowani architekci, których projekty uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Zwyciężyło Biuro Projektowe „Ingarden & Ewy Architekci”. Nagrodę z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał architekt Piotr Urbanowicz. W kategorii „Przestrzeń publiczna” została nagrodzona aranżacja nawierzchni wokół Rynku we Wrocławiu. Pasy ruchu pieszego

Read more

Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii

  W dniach 20 i 21 września 2016 r. w Toruniu obradowało Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii „Miasto Plus”. Uczestnikami forum byli samorządowcy z całej Polski, którzy dzielili się doświadczeniami w zakresie zarządzania na szczeblu gmin i powiatów. Michał Zaleski, prezydent Torunia i gospodarz imprezy, w wystąpieniu otwierającym Forum mówił o walorach Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, wkomponowanego w architekturę miasta w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej zabudowy: – To także miejsce, w którym chcielibyśmy, aby odbywało się jak najwięcej spotkań tego typu. Dyskusji, debat, kongresów, sympozjów, bo przecież Toruń to także miasto uniwersyteckie. Pochwaliłem się już wpisem na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, uniwersyteckością i akademickością naszego miasta. 8 wyższych uczelni działa

Read more

Jest decyzja o likwidacji gimnazjów

Ustawa „Prawo oświatowe” wprowadza system edukacji, na który składają się: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące albo 5-letnie technikum. Zamiast liceum lub technikum, dostępna jest dwustopniowa ścieżka edukacji branżowej: 3-letnia szkoła branżowa pierwszego stopnia, 2-letnia szkoła branżowa drugiego stopnia. Uzupełnieniem systemu są: 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna. 16 września 2016 r. na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, minister Anna Zalewska przedstawiła projekty dwóch ustaw, reformujących system edukacji: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę „Prawo oświatowe”. Dokument „Przepisy wprowadzające” zawiera zmiany, które muszą zostać dokonane w treści innych ustaw, aby projektowana reforma mogła zaistnieć. Zmiany dotyczą m.in. ustaw: z dnia 7 września 1991 r. „o systemie oświaty”,

Read more

Święto Lotnictwa w 31. Bazie Lotniczej w Krzesinach

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Święcie Lotnictwa, które obchodzono w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, 27 sierpnia 2016 r. W bazie stacjonują 32 samoloty F-16, spośród 48 maszyn tego typu, będących na uzbrojeniu Polskich Sił Powietrznych. Uroczystości rozpoczęła msza święta, odprawiona hangarze lotniczym, pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego, gen. bryg. Wojciecha Guzdka. Następnie prezydent Andrzej Duda dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej 10 lat służby samolotów F-16 w Polskich Siłach Powietrznych. Pierwsze cztery samoloty F-16C wylądowały na lotnisku w Krzesinach 8 i 9 listopada 2006 r. W dniu Święta Lotnictwa, na terenie jednostki wojskowej został odsłonięty pomnik generała Andrzeja Błasika, który w latach 2002-2004 był jej dowódcą. Gen. Andrzej Błasik

Read more

Autyzm, diagnostyka, przyczyny i świadczenia

Osoby dotknięte autyzmem, mają szansę stać się geniuszami. Istotne jednak, aby we wczesnym dzieciństwie wykształciły w sobie podstawową umiejętność komunikacji ze światem. Przez to, że w mniejszym stopniu angażują się w relacje z innymi ludźmi, posiadają ponadprzeciętną umiejętność koncentracji uwagi. Upośledzenie umiejętności społecznych, które dziś nazywamy autyzmem, było udziałem Newtona, Beethovena i Einsteina. Konferencja naukowa pod tytułem “Zrozumieć świat dzieci z autyzmem“, poświęcona zaburzeniom autyzmu, odbyła się w Warszawie dziewiątego kwietnia 2016 r. Zainaugurował ją wykład wygłoszony przez prof. Marię Szyszkowską, pod tytułem INNY TO NIE ZNACZY, ŻE GORSZY Osoby autystyczne stanowią jedną z mniejszości dyskryminowanych w społeczeństwie. Odstają od przeciętności i jako “inne”, z zasady nie są akceptowane przez

Read more

MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TTWarsaw

Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, które odbyły się w dniach 26-28 listopada br. zgromadziły prawie 450 wystawców z 47 krajów świata. Krajem partnerskim była Palestyna. Oficjalnego otwarcia dokonał minister sportu i turystyki Witold Bańka. Pan minister, między innymi, mówił o zapewnieniu właściwej ochrony klientom biur podróży i potrzebie powołania w tym celu funduszu gwarancyjnego. W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, oraz ambasadorzy i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. W dniu otwarcia odbyła się konferencja prasowa Palestyny, Maroka, Dominikany, w kolejnych Algierii, Japonii, Białorusi i kurortu Mamaia w Rumunii. Miało też miejsce wiele branżowych spotkań i prezentacji, między innymi na stoisku Słowacji, podczas których dowiedzieliśmy się o nowej ofercie zimowej na

Read more