Sprzedawaj produkty i usługi administracji publicznej przez bezpłatną Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów-eKatalogi!

eKatalogi to udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej. Jej celem jest ułatwienie obu stronom dostępu do transakcji rynku zamówień publicznych poniżej kwot zobowiązujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku większości zamawiających kwoty nieprzekraczającej 30.000 EUR. Platforma daje szerokie możliwości sprzedaży towarów i usług bez limitu ilości – dostępna jest pod adresem www.ekatalogi.uzp.gov.pl. Platforma eKatalogi umożliwia przedsiębiorcom oferowanie produktów i usług zamieszczanych na kartach produktów o jednolitej formie dla danej grupy artykułów. Karty produktów prezentowane są w strukturze katalogowej w sposób umożliwiający kupującym łatwe ich wyszukiwanie. Sektor administracji ma także możliwość składania zapytań ofertowych do wykonawców w odniesieniu do

Read more