Do końca 2016 roku PSG przyłączy 7 tys. nowych odbiorców gazu ziemnego

Polska Spółka Gazownictwa podpisała już 132 listy intencyjne w sprawie gazyfikacji nowych gmin. To efekt przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy spotkań z przedstawicielami samorządów z województw podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Aktywna współpraca z samorządami to jedno z głównych założeń wdrażanej właśnie w życie nowej strategii Spółki. Poprzez przyłączanie nowych odbiorców Polska Spółka Gazownictwa chce wyrównywać różnice cywilizacyjne oraz likwidować tzw. białe plamy na polskiej mapie gazownictwa. W wielu przypadkach gazyfikacja będzie prowadzona poprzez budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Obecnie jedynie 1433 gminy z 2479 mogą korzystać z gazu ziemnego, co stanowi 57,81% wszystkich gmin w Polsce. PSG chce, by do końca 2022 roku ten wskaźnik wzrósł do 60,79%.

Read more