Jest decyzja o likwidacji gimnazjów

Ustawa „Prawo oświatowe” wprowadza system edukacji, na który składają się: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące albo 5-letnie technikum. Zamiast liceum lub technikum, dostępna jest dwustopniowa ścieżka edukacji branżowej: 3-letnia szkoła branżowa pierwszego stopnia, 2-letnia szkoła branżowa drugiego stopnia. Uzupełnieniem systemu są: 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna. 16 września 2016 r. na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, minister Anna Zalewska przedstawiła projekty dwóch ustaw, reformujących system edukacji: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę „Prawo oświatowe”. Dokument „Przepisy wprowadzające” zawiera zmiany, które muszą zostać dokonane w treści innych ustaw, aby projektowana reforma mogła zaistnieć. Zmiany dotyczą m.in. ustaw: z dnia 7 września 1991 r. „o systemie oświaty”,

Read more