Unikatowa transakcja na polskim rynku VC w ramach Horyzont 2020 i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Europejski Fundusz Inwestycyjny, ogłosił swoją kolejną, drugą jak do tej pory, inwestycję w fundusz venture capital w Polsce w ramach największego europejskiego programu ramowego Horyzont 2020. Z jego środków pochodzić będzie połowa kapitału funduszu MOC. Drugą część zainwestują znani przedsiębiorcy, business angels i doświadczeni inwestorzy. Fundusz VC MOC planuje ulokować około 150 mln zł w startupy technologiczne w Polsce i w innych krajach europejskich, głównie z kategorii marketplace i SaaS.
 
“Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim obdarzyła nas tak prestiżowa instytucja jaką jest EFI. Dzięki naszym inwestorom powstanie prawdziwy ‘tech dream team’. To bardzo ważne, aby współpracować z ludźmi, z którymi dzielisz te same wartości i od których możesz się wiele nauczyć” – mówi Marcin Kurek, partner w MOC.
 
W fundusz postanowiły zainwestować m.in. najbardziej znane postacie polskiej sceny startupowej i venture capital, między innymi Przemek Gacek i Maciej Noga (założyciele Pracuj.pl), Mariusz Gralewski (założyciel Znanylekarz / Docplanner), Marcin Grzymkowski (założyciel Eobuwie.pl), Paweł Chodaczek (Adpilot, Cloud Technologies, RTB House) oraz Tomasz Kraus i Łukasz Haluch (założyciele Brainly.com). Oprócz przedsiębiorców, którzy stworzyli jedne z najbardziej znanych polskich startupów, w MOC zaangażują kapitał także doświadczeni inwestorzy i fundusze VC z Polski i Europy: Paweł Chudziński (partner w Point Nine Capital), Enern Investments, RTA Ventures oraz Xevin Investments.
 
Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK IF

“Naszym celem jest inwestować w to, na czym najlepiej się znamy i uważamy, że jest najbardziej przyszłościowe, czyli ‘SaaS based Marketplaces’. Projekty biznesowe w tym modelu mają olbrzymi potencjał. Obecnie wiele branż się zmienia, digitalizuje i potrzebuje dobrze pomyślanych, innowacyjnych rozwiązań, +kojarzących+ dostawców usług i produktów z tymi, którzy ich poszukują. Chcemy finansować najlepsze projekty w tej kategorii” – dodaje Marcin Zabielski, partner w MOC.
 
“Nasze zaangażowanie w ramach InnovFin EFSI w MOC to druga inwestycja EFI w venture capital w Polsce i jedna z najbardziej obiecujących propozycji funduszy, które EFI przeanalizował w kraju. Mamy nadzieję, że wsparcie EFI dla MOC będzie silnym sygnałem, że polski rynek venture capital dojrzewa i dogania inne regiony Europy” – wskazał Patric Gresko, dyrektor ds. venture capital w EFI.
 
“Innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju dotykają liczne trudności w dostępie do finansowania projektów np. ze względu na brak historii kredytowej czy ponadprzeciętne ryzyko komercjalizacji. Kolejna umowa EFI z polskim funduszem VC w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, przez zapewnienie im dostępu do finansowania inwestycji podwyższonego ryzyka, niezbędnego do budowania istotnych przewag rynkowych” – powiedziała Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.
 
“Unijny program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. Nowa umowa EFI z funduszem MOP udowadnia, że prężna i kreatywna gospodarka Polski oferuje wiele interesujących możliwości inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi technologiami” – zaznaczył Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
“Nowa polska umowa świadczy o sukcesie funduszu MOC. Kolejny polski zespół zarządzający dowiódł, że stanowimy realną i skuteczną konkurencję dla zachodnioeuropejskich funduszy w walce o wsparcie dla biznesu z programów ramowych UE” – dodaje Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
 

Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu ds. MŚP, sekretarz stanu MR
InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów

InnovFin Equity jest częścią InnovFin – nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. “InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów” umożliwi wsparcie w wysokości ok. 50 mld euro dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie. Na InnovFin Equity składa się szereg instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, oferowanych we współpracy z EFI. Celem produktu jest poprawa dostępu do kapitału wysokiego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, angażujących się w działalność badawczo-innowacyjną, przede wszystkim przez wspieranie funduszy kapitałowych inwestujących w poszczególne przedsiębiorstwa.

Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. “Plan Junckera”, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Będzie to osiągnięte przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, którego celem jest uruchomienie inwestycji o wartości 315 mld euro.

Market One Capital

Market One Capital jest funduszem venture capital. Ludzie, którzy go tworzą są obecni w branży technologicznej od lat. Zarządzają nim cztery osoby rozwijające do tej pory dwa znane w Polsce fundusze: Protos VC (Marcin Kurek, Jakub Ślusarczyk, Michał Skrzyński) i Hedgehog Fund (Marcin Zabielski). MOC inwestuje w spółki z Polski i Europy (głównie Hiszpania, Włochy, Rumunia, Ukraina). Fundusz skupia się na dwóch głównych kategoriach – przede wszystkim Marketplace (Saas based) oraz Software. Jego działalność koordynowana jest z dwóch biur: w Warszawie i Barcelonie.
Więcej informacji: http://marketonecapital.com
KONTAKT:
Bartłomiej Kędzierski
tel. kom. +48 607 715 853
e-mail: b.kedzierski@izipr.pl

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe, gwarancyjne i mikrofinansowe przeznaczone dla MŚP. Realizuje w ten sposób cele UE dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Informacje o roli EFI w procesach wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych są dostępne pod adresem: http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
Informacje o EFI: http://www.eif.org
KONTAKT:
David Yormesor
tel. +352 42 66 88 346
e-mail: d.yormesor@eif.org

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. We współpracy z Grupą EBI, KPK oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach wszystkich programów UE, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Więcej informacji o KPK: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
KONTAKT:
Łukasz Bogusz
tel. +48 22 696 64 95
e-mail: programy@zbp.pl

 
Źródło informacji: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, PAP

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: