Wolny Piątek – zachęta Fundacji Mamy i Taty do skorzystania z konstytucyjnych praw rodziców

W związku z inicjatywą Tęczowego Piątku Fundacja Mamy i Taty zachęca rodziców do skorzystania z przynależnych im konstytucyjnych praw do wychowania dzieci w zgodzie z własnym światopoglądem.

Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty stwierdza: „W ostatnim tygodniu dostaliśmy bardzo wiele zapytań od zaniepokojonych rodziców odnośnie tzw. tęczowych piątków. Rodzice podkreślają, iż czują się bezradni i nie wiedzą jakie działania podjąć, aby uzyskać informacje czy w ich szkole planowane są tego typu happeningi”.

Z informacji, które posiada Fundacja Mamy i Taty, w tym roku za organizację tzw. tęczowych piątków odpowiadają samorządy uczniowskie, czyli w większości przypadków osoby małoletnie. Zdaniem Fundacji Mamy i Taty jest to zrzucenie odpowiedzialności za realizację wydarzenia z faktycznego organizatora, jakim jest organizacja pozarządowa na uczniów.

Grabowski zachęca rodziców do zainteresowania się sprawą tzw. tęczowych piątków przede wszystkim poprzez uzyskanie informacji w odpowiednim kuratorium oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Fundacja na swojej stronie podaje link do listy kuratoriów oraz zestaw przykładowych pytań. Fundacja uważa, iż pytanie w tej sprawie warto zadać również ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu poprzez ogólnodostępny adres mailowy informacja@men.gov.pl

„Zachęcamy rodziców do przygotowania alternatywnej opcji, którą nazwaliśmy Wolnym Piątkiem. Mogą to być zajęcia realizowane w szkole lub poza szkołą pozwalające spędzić niepowtarzalny czas z dzieckiem, dający okazję pogłębienia wspólnych relacji. Może to być inicjatywą grupy rodziców, którzy spędzą czas na wspólnej wycieczce, inicjatywą ojców i synów, matek i córek. Tutaj kreatywność nie ma granic” – dodaje Grabowski.

Fundacja Mamy i Taty powstała w 2010 roku, zrealizowała 10 kampanii ogólnopolskich dotyczących promocji małżeństwa, rodziny i praw rodzicielskich. Posiada ponad 100 000 sympatyków w całym kraju.

Ostatnia zrealizowana kampania to „Małżeństwo – dzieło naszego życia” afirmująca małżeństwo, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.

W październiku opublikowała raport: „Organizacje LGBT w Polsce: działalność, finansowanie, sieci powiązań”.Źródło informacji: Fundacja Mamy i Taty

You May Also Like

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: